Villamosenergia szolgáltatás

Tisztelt Fogyasztóink!

Az OERG Kft., mint jogelőd szolgáltató és OERG Elektro Kft., mint jogutód szolgáltató ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy ózdi telephelyükön a villamos energia szolgáltatást a villamos energia hálózat tulajdonjogának megváltozása miatt 2014. 03. 01.-től az OERG Kft. helyett a továbbiakban az OERG Elektro Kft. (székhely: 3600 Ózd, Gyár út 1.; Cg.: 05-09-026793; adószám: 24879150-2-05; bankszámla szám: 10400353-50526652-83511007; képviseli: Kónya Gergely ügyvezető) biztosítja. Mindez azt jelenti, hogy az eddig az OERG Kft. –vel fennálló villamos energia szolgáltatási jogviszonyukba 2014. 03. 01. napjától a szolgáltató személyében bekövetkezett változás következtében az OERG Kft. jogelőd szolgáltató helyett, annak szerződéses pozíciójába jogutód szolgáltatóként az OERG Elektro Kft. lépett.

Az OERG Elektro Kft. fő feladata az Ózdi Ipari Park területét behálózó villamosenergia-rendszer üzemeltetése, az egykori Ózdi Kohászati Üzemek területén található üzemcsarnokokban, műhelyekben megtelepedett társaságok, vállalkozók ellátása hatékonyan és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően elektromos energiával.

A társaság felügyeli az energiarendszerek műszereit, méréseit, automatika rendszereit, eszközeinkkel, alkalmazottainkkal, gyakorlott alvállalkozóinkkal meg tudjuk oldani az energiarendszerek bővítését, átépítését.


Általános szerződési feltételek

1.sz. melléklet - Igénybejelentő

2.sz. melléklet - Díjtáblázat

OERG Elektro Kft. - ÁSZF